Projekční práce

Zpracování a podání žádosti o připojení výrobny k distribuční soustavě

Podání Žádosti o připojení výrobny elektřiny příslušnému distributorovi elektrické energie, vycházející ze základní Studie proveditelnosti.

Vypracování dokumentů nutných pro podání Žádosti o připojení:

  • Jednopólové schéma.
  • Zákres do katastru nemovitostí.
  • Vypracování dotazníku pro vlastní výrobu, případně dalších příloh požadovaných distributorem

Komunikace s distributorem elektrické energie v rámci splnění podmínek připojitelnosti.

Projektová dokumentace a inženýrská činnost

  • Zpracování projektové dokumentace (dle 499/2006 sb.), dokumentace pro realizaci stavby.
  • Zpracování projektové dokumentace pro realizační fázi.
  • Podání žádosti o dotaci, včetně doložení potřebných dokumentů.
  • Získání stanoviska správy železnic či jiných dokumentů – jsou – li relevantní.
  • Veškerá inženýrská činnost v průběhu přípravy i realizace (stavební povolení).

CPG – Czech Power Generation s. r. o.

Boženy Němcové 1604/24,
746 01 Opava – Předměstí,
IČ: 06891209

Kontaktujte nás

info@cpg-power.com