Investice do energetického hospodářství

Společnost CPG – Czech Power Generation s.r.o. nabízí ve spolupráci se společností Czech Green Energy s.r.o. 100 % investování do projektů týkajících se energetických opatření vedoucí k úsporám elektrické energie, především pak do projektů výstavby fotovoltaické elektrárny o předpokládaném výkonu minimálně 200 kWp nebo do portfolia menších projektů.

Pod jménem Czech Green Energy spojujeme naše know-how s investiční silou finanční skupiny DRFG ve výstavbě a dlouhodobém pronájmu FVE na komerčních nemovitostech bez dotací a bez potřeby kapitálové participace vlastníka nemovitosti. Projekty jsou kompletně financovány finanční skupinou DRFG bez investičních a provozních dotací. Nejsou proto potřeba žádné investice ze strany zájemce.

Benefity pro zákazníka

  • Cenu od klasického dodavatele el. energie si lze zafixovat pouze max. na 2 roky nebo jiné krátké období a tudíž je odběratel zbaven možnosti zajistit si cenu proti růstu v delším časovém horizontu. Investice do FVE to umožňuje na 25-30 let dle spotřeby a možnosti kapacity FVE plně nebo částečně.
  • Nákladová daňová uznatelnost v případě pronájmu technologie.
  • Obchodní model: fixní pravidelný nájem za technologii, která produkuje elektřinu, jejíž cena neustále stoupá, nebo generující úspory energie.
  • Po 16 – 25 letech přechází FVE na společnost klienta a dál vytváří úspory a výrazně snižuje náklady na elektrickou energii.
  • Struktura „operativního leasingu“ pro zákazníky zajímavější než jednorázová CAPEX investice.

CPG – Czech Power Generation s. r. o.

Boženy Němcové 1604/24,
746 01 Opava – Předměstí,
IČ: 06891209

Kontaktujte nás

info@cpg-power.com