Akumulace energie

Systémy akumulace elektrické energie

Velkokapacitní bateriová úložiště

BESS – včetně EMS (také kontejnerová řešení), poskytující zákazníkům především tyto funkcionality:

  • Vyrovnání špičkového odběru (peak shaving)
  • Řízení gradientu činného výkonu (ramp rate management)
  • Posun v odběru energie (energy shifting)
  • Řízení toku energie (power dispatch management)

CPG – Czech Power Generation s. r. o.

Boženy Němcové 1604/24,
746 01 Opava – Předměstí,
IČ: 06891209

Kontaktujte nás

info@cpg-power.com